måndag 9 november 2009

Hemma hos Nygren med flera



Nygren är endast nome de guerre i
väntan på vanskligt vuxenbeslut.
Stillsamt familjetillskott vid 3 dagars ålder.