söndag 25 maj 2008

ATT TÄNKA PÅ OM MAN HAR TRÄDGÅRDSBUDDHA


Buddhan bör placeras på ett lugnt ställe.
Gärna under ett träd i ett avskilt läge.
Närhet till vattenspegel ger harmoni.
Väl valda otuktade växter är en bra omgivning.
Buddhan bör visas respekt och skänker då
balans och sinnesro.
Olämpligt placerad Buddha tyder på dålig karma.

Inga kommentarer: