fredag 29 maj 2009

Detta bör vi noga betänka

..när vi grunnar över framtidens konstruktion