måndag 26 september 2011

Hare i vinterlandskap

Haren har följt med i denna målningen med
referenser i förflutenhet och måleritraditioner