torsdag 5 september 2013

Lärandespiralen
Lärandespiralen, "The Learning Spiral" och här ovan översatt till åtta språk är hämtad från MIT:s Lifelong Kindergarten Project. Jag tycker den är intressant att reflektera över i pedagogiska sammanhang när man funderar kring lärande och kreativitet. Den kan också fungera som modell vid projektarbete.
Allt behöver inte vara färdigt från början utan kreativt lärande utvecklas i sociala sammanhang.