måndag 7 december 2009

onsdag 2 december 2009

Nisses klaganAck forna juletiders företräden
bjällerklang och äppelkind
Brunte spränger framför släden
och ilar genom snöig vind

Sparkens lätta glidande
allorstädes i kommun
galtars gälla kvidande
och resande av kärfvar uppå tun

Klappar slöjdas
huggande av gran och vak
änglar fröjdas
och i köket mor vid julebak

Hjon utspisas
snällhet redovisas
klappar förevisas
och Herren prisas

Om man noga lyss
höres tomtens mistelkyss