torsdag 3 april 2014

Om att göra en tavla
Habitat II är titeln, jag har målat en namne tidigare därav II.

Ordet är förknippat med habitus och de båda begreppen används
i många kontexter och är användbara i många sammanhang när man
funderar kring sammanhang, såsom målningarna hör samman.
Ad hoc har jag skildrat arbetet med målningen i videon nedan;
Att måla är en långsam aktivitet och en färdighet som kräver
ihärdighet tvärtemot att göra en video med några knapptryck.

Så blir då artefakterna väsensskilda, vilket Walter Benjamin
tidigt skrev om.