onsdag 1 december 2010

Pågående anteckningar kring lärande och IT

Använder Googles presentationsverktyg för att annotera
tämligen osorterade tankar och reflexioner, jag kompletterar
efterhand som jag finner nytt att infoga i tankebanorna.